Knud Johansen Worm, 15901667 (aged 77 years)

Knud Johansen Worm's gravsten - Ledøje kirke
Name
Knud Johansen /Worm/
Name
Knud Hansen Worm
Type of name
also known as
Birth
about 1590
Occupation
Skriver og Herredsfoged
Birth of a son
( after death)
Birth of a son
Christening of a son
Death of a wife
Marriage
about 1643 (aged 53 years)
Marriage of a son
Marriage of a son
Marriage of a son
Death
Family with parents
father
himself
Knud Johansen Worm's gravsten - Ledøje kirke
15901667
Birth: about 1590
Death: May 14, 1667Ledøje sogn, Smørum herred, Københavns amt
Family with Birgitte Carstensdatter
himself
Knud Johansen Worm's gravsten - Ledøje kirke
15901667
Birth: about 1590
Death: May 14, 1667Ledøje sogn, Smørum herred, Københavns amt
partner
son
son
Christian Knudsen Worm og Karen Pedersdatter Galskøt - Epitafie i Hellevad kirke
16211693
Birth: October 27, 1621 31 Bremerholm
Death: February 2, 1693Korslund, Hellevad sogn
Family with Kirsten Nielsdatter
himself
Knud Johansen Worm's gravsten - Ledøje kirke
15901667
Birth: about 1590
Death: May 14, 1667Ledøje sogn, Smørum herred, Københavns amt
partner
1640
Birth:
Death: November 11, 1640Ledøje sogn, Smørum herred, Københavns amt
Family with Karen Bentsdatter
himself
Knud Johansen Worm's gravsten - Ledøje kirke
15901667
Birth: about 1590
Death: May 14, 1667Ledøje sogn, Smørum herred, Københavns amt
wife
1684
Death: 1684Ledøje sogn, Smørum herred, Københavns amt
Marriage Marriageabout 1643
Shared note

Knud Johansen Worm

1590: Født
- KILDE: Knud Johansen Worm's gravsten

1618-1623: Skriver på Bremerholm
====================
KILDE: Kong Kristian den fjerde og hans mænd på Bremerholm - Hans Daniel Lind
- Skrivere på Bremerholm, side 345

1618-23. Knud Johansen Vorm (Orm) antoges 7. Jan. 1618 til Skriver over den store Smedje ("Skriveren paa Bremerholm") med Besolding paa ham selv 50 Daler aarlig og 5 1/2 Dlr. maanedlig, og paa en Dreng 16 Dlr. aarlig og 4 Dlr. maanedlig. Sidste Gang underskrev han Regnskaberne 13. Sept. 1623. 1622 forlangte Kongen, at han skulde optegne, Dag for Dag, hvad Klejnsmedene forfærdigede (note 2).
Note2:
Sj. Reg. 16, 344. Klæd. 1621-23. Smedesv. R. 1618-23. 1621 døbtes hans Søn Kristian. Kirkebg. 1628 skulde K. V. og fl. dømme en Irring mellem Lavrits Eskildsen og Niels Mikkelsen (Kbh. Dipl. III, 72). Breve I, 275.
====================

Boede derefter som handelsmand i Vestergade, København og blev d. 27. december 1630 optaget som laugsbroder i Danske Compagni, København.

1633: Taxering af Boder og Skur samt udenbys Jordskyld
====================
KILDE: Kjøbenhavns Diplomatarium,
Bind VI side 213

19 Dec. 1633 for Wester gade.
Frantz Mougensen af 2 boder xij Sk. Nicolaus Andersen Redling af 3 boder xx Sk. Søfren Rasmusen, K. M. rentskrifver, af en boed iiij Sk. Søfren Buge captein af en bod vj Sk. Søfren Rasmussen renteskrifver af en boed oc kielderhals vnder det hus, hand self i boer viij Sk. Christen Jensen slagter af en bod viij Sk. Knud Worm af en bod viij Sk. Rasmus Jensen bager af en bod iiij Sk. Daniel Giunge af en boed vj Sk. Hans Grydestøber af en boed iiij Sk. Michel Leeg af en boed iiij Sk. Madtz Jensen bryger af en boed viij Sk. Rasmus Pedersen høcher af en bod vj Sk. Jens Madtzen af en boed iiij Sk. Hans Poulsen af en boed iiij Sk.
====================

Fra 1633 herredsfoged i Smørum og Ølstykke herreder uden for København.

1640: 2. hustru Kirsten Nielsdatter dør
- KILDE: Knud Johansen Worm's gravsten

1643: Gifter sig med Karen Bentsdatter
- KILDE: Knud Johansen Worm's gravsten

1667: Knud Johansen Worm dør 77 år gammel
- KILDE: Knud Johansen Worm's gravsten

Gravsten indmuret i kirkegårdsmuren ved Ledøje kirke:
====================
HER UNDER LIGGER
BEGRAVEN ERLIG
ACTBAR OG VEL
FORSTANDIG NU
SALIG MAND KNUD WORM FORDUM
HERRITSFOGET UDI SMØRRUM OCH
ØLLSTYCHE HERREDER UDI 34 AAR
SOM BOEDE UDI LEDOE OCH SALIG
HENSOFVEDE UDI HERREN DEN 14 MAII
1667 UDI SIN ALDERS 78. AAR MED SIN
KIERE HUSTRUE ERLIG OCH GUDFRYCHTIG
QUINDE KIRSTEN NIELSDAATER SOM
FOR HAM EN HENSOF ST. MAARTENSDAG
1640 DISLIGESTE DEN ERLIG DYDERIG
OCH GUDFRYCTIG QUINDE KAREN
BENTSDAATTER SOM LEFVEDE MED
HANNEM ET ERLIGT OCH KIERLIGT
ECTESCAB UDI 24 AAR OCH DØDE DEN
___ __________ ANNO 16__ UDI SIN
ALDERS __ AAR GUD GIEVE
DENNEM MED ALLE TROENDE
CHRISTNE EN GLÆDELIG OCH
ÆREFULD OPSTANDELSE PAA DEN
YDERSTE DOMMEDAG
====================

Media object
Knud Johansen Worm's gravsten - Ledøje kirke
Knud Johansen Worm's gravsten - Ledøje kirke