Historier

www.familiesporet.dk

   
29.

Dokumentation for slægtsnavnet Correll

28.

Lidt om de ældste aner i Friismose slægten

27. Slægten Seitzberg på godset Wolfring

Ejerne af godset og slottet Wolfring i perioden 1651 til 1709.

26. Slægten Seitzberg's våbenskjold

Von Seitzberg-slægten bliver adlet for får sit eget adelsvåben.

25.

Karetmager Mads Jensen Ellerbek

Hans mange tillidshverv i Ringkøbing og hans forbindelser til Kjær-slægten.

24.

Slægtskab mellem familierne Krøyer, Correll, Dohlmann, Henriksen, Haugaard

Illustrationen viser at begge Lise-Lone's forældre er i slægt med den samme gren af Krøyer-familien fra Roskilde.

23.

Slægtskab mellem familierne Dohlmann, Schwanenflügel og Green

Parasollen viser de 2 søskende Amalia Henriette Dorethea von Schwanenflügel og Wilhelm von Schwanenflügel med de af deres efterkommere som gifter sig ind i Green-familien.

Desuden viser den Niels Johannes Emil von Schwanenflügel som gifter sig med Marie Sophie Dohlmann. Parasolstangen illustrerer Lise-Lone Correll Dohlmann's slægtskab med Marie Sophie.

Parasolknoppen viser Enoch Christian Green, skoleholder i Sorø og Ålborg, og søn af sognedegn Enoch Enochsen Green som i 1713 aflægger ed som degn til Sundby og Hvorup.

22.

Sorte Holger og hans familie

Elvinus Andreas Holger Olsen - alias Elvinus Olsen

Holger tager den 20-01-1965 navneforandring, idet han tager sin daværende hustru Aliss Mabel Corell's efternavn og sletter fornavnet Elvinus, hvorefter hans fulde navn er Andreas Holger Corell.

Det er af nogle blevet antydet at han vokser op omkring Borgergade og Adelgade.

Faktum er at han er født i Ellidshøj sogn i 1914 og vokser op i Ålborg Budolfi sogn, hvor han bliver konfirmeret i 1928.

Derimod foregår hans lange og kriminelle liv hovedsagelig i kvarteret omkring Borgergade og Adelgade.

Det er nu konstateret at Sorte Holger IKKE er ud af Correll-slægten. Derfor vil oplysningerne om Holgers halvsøskende og hans mors familie ikke fremgå af Correll Dohlmann slægten.

Oplysningerne er i stedet lagt ud under Historier, hvor interesserede kan se dem. Følg blot linket i overskriften.

21.

Correll-slægtens oprindelse

Fremmed afstamning

20.

Om forfatteren Rudolf Schmidt

En beretning

19.

Rudolf Schmidt En Digterskæbne

Udpluk fra bogen der er skrevet af Holger Jørgensen

18.

Slægtsnavnet Friismose

Hvordan Friismose blev et slægtsnavn.

17. Slagtermester Corell's tragiske død

Jesper Pedersen Corell og hans families skæbne.

16. Drukneulykke på Guldborgsund 4. juli 1857

En sørgelig skæbne rammer to familier af borgerstanden i Nykøbing Falster - heriblandt skomagermester Johan August Meisner, hustruen Nielsine Severine Meisner f. Holm og deres 2 små sønner. Alle 4 omkommer.

15. Afrejse til Canada

Einar Dohlmann's Diary of his and his family's trip from Denmark to Canada in 1915.

14. Hans Theodor Janus Nørregaard

Nekrolog over kontreadmiral Hans Theodor Janus Nørregaard skrevet af Paul Ipsen.

Hans Theodor Janus Nørregaard var gift med Caja Sophie Mølmark, datter af Ida Mathilde Charlotte Dohlmann og Georg Bartrum Herluf Mølmark, professor og overlæge ved Amtssygehuset i Svendborg.

13. Ingeborg Alwina Dohlmann

Perhaps you would like to read about Ingeborg Alwina's adventurous life in the eulogy given by her son at her funeral. Follow this hyperlink in order to see the photo of Inge with the shark she caught.

Måske har du lyst til at læse om Ingeborg Alwina's begivenhedsrige liv i den tale hendes søn holdt ved sin mors begravelse. Følg ovenstående link for at se billedet af Inge med den haj hun fangede.

12. Familien Gleerup i Sebber kirke og kloster

Her kan du læse om Jørgen Jensen Gleerup og hans betydning for Sebber kirke og kloster, og du kan se fotografier af kirkens fantastiske udsmykning. Kirken er absolut et besøg værd.

11. Svend Flue og "Min Amanda var fra Kerteminde"

Revyforfatteren Axel Schwanenflügel der skrev visen om Amanda

10.

Katastrofen -

verdens største sejlskib, skoleskibet "København" forsvinder efter den 22. dec. 1928 med 60 sømænd ombord - heriblandt den 17-årige kadet Aage Johan Hermann von Schwanenflügel, barnebarn af Niels Johannes Emil von Schwanenflügel og hustru Marie Sophie Schwanenflügel født Dohlmann.

Marie Sophie er søster til Lise-Lones oldefar Ernst Victor Dohlmann.

09.

Antonio Christiano Charles Viale

Svigerfar til Peter August Matthias Dohlmann og Sophus Frederik Andreas Dohlmann

08.

Hanne og Valdemar Friismose

Krondiamantbryllup 5. juli 2010

07.

Anders Jørgensen Gleerups familie

100 års familiehistorie fra det 18. århundrede

06.

Hypnotisør Carl Hansen

Hypnotisør og magnetisør Carl Hansens liv og levned

05.

Illustreret Tidende Nr. 7 årgang 1886

Transskriberet artikel om den danske hypnotisør Carl Hansen

04.

Kunstmalerinden Augusta Dohlmann

Henriette Augusta Johanne Dohlmann (1847-1914)

03.

"En stor dansk opfindelse"

Sophus Frederik Andreas Dohlmann tager patent på sin opfindelse af et nyt brolægningsmateriale.

Historien er nu opdateret med et litografi af Sophus Dohlmann & Co.'s Fabrik for patenteret isoleringsmasse

02.

Jakob Dannefærds Vej

Peter August Matthias Dohlmann anlægger i 1884 ny vej på Frederiksberg

01.

Gustav Pedersen Hagström

I Them Kirkebog kan man den 22. februar 1732 læse følgende:

"Gustavid Pedersen Begravet, som blev halshugget straks overfor Virklund Banke, fordi han

havde med sin Hirtsfenger givet Thomas Jensen sit Banesaar". . . . . . . .